ฉบับที่ 96 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

     วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ผู้ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน  ประจำปีพุทธศักราช 2565  จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลในงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความยั่งยืน (Library Development Towards Sustainability) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2565 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ภูไททัวร์