จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

Read more
  • January 13, 2022
  • 0

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้รับมอบหมายจากดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วย นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางวราภรณ์ หอมจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา...

Read more
  • January 9, 2022
  • 0

ระหว่างวันที่ 7 – 12 มกราคม 2565 ดร.เอกชัย  บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ดำเนินงานโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ ฯ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ...

Read more
  • January 4, 2022
  • 0

วันที่ 4 มกราคม 2564 รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาทั้ง 4 กลุ่มงาน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานแนะแนว พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าอวยพรปีใหม่และรับพรปีใหม่ 2565 จากดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา