จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

Read more
 • 7 December 2566
 • 0

นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

Read more
 • 7 December 2566
 • 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กลุ่มคัดเลือกที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

Read more
 • 7 December 2566
 • 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กลุ่มคัดเลือกที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

Read more
 • 7 December 2566
 • 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กลุ่มคัดเลือกที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

Read more
 • 7 December 2566
 • 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กลุ่มคัดเลือกที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

Read more
 • 7 December 2566
 • 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กลุ่มคัดเลือกที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

Read more
 • 7 December 2566
 • 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กลุ่มคัดเลือกที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

Read more
 • 7 December 2566
 • 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กลุ่มคัดเลือกที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

Read more
 • 6 December 2566
 • 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กลุ่มคัดเลือกที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา