ฉบับที่ 91 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

     วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูในสหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ทำโรงทานและร่วมทำบุญบูรณปฏิสังขรศาลาการเปรียญ และสร้างเมรุ โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดจอมศรีและวัดศรีพัฒนา ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ภูไททัวร์