ฉบับที่ 90 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

     ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยมีคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ในการนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบปะนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้โอวาทและให้ข้อคิดในการเริ่มต้นเข้าสู่ “รั้ว เหลือง-เทา” ประจำปีการศึกษา 2567 ในครั้งนี้ด้วย ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์