ฉบับที่ 9 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567

     ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2567 นางนุพิศ อัคพิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และนักเรียนจิตอาสา จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตอาสา ศาสตร์พระราชา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์