ฉบับที่ 89 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

     วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 คณะครู งานแนะแนว พร้อมด้วยนางสาวณัฐนรี จันทร์มาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาและครอบครัว ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินครอบครัวและสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ( ม.ท.ศ. ) รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567 ณ บ้านวังยาง ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์