ฉบับที่ 84 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

     ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2566  นางสุกัญญา สุภาพ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program และคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp & Prom Night  ณ ว.โชคชัยรีสอร์ต อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ภูไททัวร์