ฉบับที่ 83 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567

     เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 นายชัยวัฒน์ โกษาแสง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ฯ พร้อมทั้งนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดศธ. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี นายวรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดศธ. และคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา ในโอกาสนี้ นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับครูที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์