ฉบับที่ 82 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

     วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้นายเกรียง ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมพิธีปิดการฝึกทบทวนผู้กำกับนักวิชาทหารและหลักสูตรผู้นำ รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้มีนางสาววรัญญา สายตรี นางสาวทัศนีย์  ตองตาสี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 16 นาย เข้าร่วมฝึกทบทวน ฯ ในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เป็นประธานในพิธี ฯ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์