ฉบับที่ 71 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

     วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายศิระสิทธิ์ ผลารักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ซึ่งได้เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยมีนายธนปกรณ์ อวนป้องผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมพิธี ฯ ในการนี้ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครในครั้งนี้ด้วย ณ วัดป่าภูธรพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์