ฉบับที่ 70 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

     วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประธานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานใน การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีนายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ๒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์