ฉบับที่ 68 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

      วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายธรณินทร์ คำศรีพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2567 นักเรียนจะได้รับทุนต่อเนื่องโดยได้รับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 ปีละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และในระดับปริญญาตรี ปีละ 55,000 (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในโอกาสนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนราตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์