ฉบับที่ 67 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

     วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 นักเรียนแกนนำ อย.น้อย ชุมนุม อย.น้อย คณะครูโภชนาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ อย.น้อยสอนน้อง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจากนักเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าวเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว อ.เมือง จ.สกลนคร

ภูไททัวร์