ฉบับที่ 66/2565 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

    ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการนำนักเรียนแลกเปลี่ยน Mr. Shuntaro Nozaki (นายซุนทาโร่ โนซากิ) จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคุณครู Mr.Takanori Yamagish และนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น 2 คน คือ นางสาววันวิสา ศรีมุกดา นายณัฐภัทร นามนนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8    เรียนรู้วิถีชีวิตชาวเมืองสกลด้วยการเรียนรู้วิธีการย้อมผ้าครามอันเป็นอัตลักษณ์วิถีชาวบ้านที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ และไหว้พระธาตุพนม เยี่ยมชมวัดเมืองเก่ามรุขนคร  “อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์” พร้อมทั้งชมวิวริมโขง จังหวัดนครพนม