ฉบับที่ 65 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567

     ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2567 งานรับนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม. 1 และ ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ในโอกาสนี้นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นางวราภา สามาอาพัฒน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ได้พบปะผู้ปกครอง นักเรียน ที่มารายงานตัวเข้ารับการศึกษาในห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมการต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกคนสู่รั้วเหลือง-เทา ด้วยความยินดียิ่ง

ภูไททัวร์