ฉบับที่ 64 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

     วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ให้การต้อนรับคุณครูไศล ธรรมบุตร ในโอกาสเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบให้แก่เด็กชายพชรพล ชีแก้ว นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) ที่มีความสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จำนวน 10,000 บาท และมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาทุกปีจนกว่าจะจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในชื่อทุนการศึกษาธรรมบุตร ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์