ฉบับที่ 63 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

  ระหว่างวันที่ 27- 1 มีนาคม 2566 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม อดีต ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมประชุมสัมมนาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ในอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ภูไททัวร์