ฉบับที่ 62 วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

     ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ Active Learning และ Hybrid Learning สำหรับครูสังคมศึกษา โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเข้าร่วมการอบรม ในการนี้ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีการอบรม ฯ พร้อมด้วยนางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเมือง จังหวัดสกลนคร และ โรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ จ.นครพนม

ภูไททัวร์