ฉบับที่ 6 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

     วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำของรางวัลสนับสนุนเนื่องในวันครู ประจำปี 25666 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์