ฉบับที่ 59 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

     วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาฟุตบอล U18 ปี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ของฟุตบอล U18 Sakonnahon Student league 2565-2566 ลีค 2 และได้รับสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นไปเตะ ลีค 1 ในปีการศึกษา 2566 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการนี้โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทีมฟุตบอลโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยามา ณ โอกาสนี้

ภูไททัวร์