ฉบับที่ 56 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

    วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครที่ 166/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ สนามสอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการนี้ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครและคณะ ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ฯ โดยมี ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานสนามสอบให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์