ฉบับที่ 53 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

     ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 “กีฬาจตุรมิตร” เพื่อเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ มีโรงเรียนมัธยมในเขตเทศบาลนครสกลนคร เข้าร่วมโครงการ 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา จัดโดยเทศบาลนครสกลนคร ณ สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
     สรุปการแข่งขันฟุตบอล
       ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
       รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
       รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา
     สรุปการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง
       ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา
       รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
       รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     สรุปการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย
       ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
       รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
       รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     ผลการประกวดกองเชียร์
       ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา
     ในโอกาสนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์