ฉบับที่ 51/2565 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

     วันที่ 17 มีนาคม 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมทำบุญงานผูกพัทธสีมา ฝังนิมิต ฉลองอุโบสถ ณ วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนนาฎศิลป์ร่วมรำบวงสรวงในครั้งนี้ด้วย