ฉบับที่ 51 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

     ระหว่างวันที่ 2-15 กุมภาพันธ์ 2565 นายจิตเอก โคตรพิศ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับม.ปลาย พร้อมด้วยนางสุกัญญา สุภาพ หัวหน้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) และคณะครูที่รับผิดชอบห้องเรียนพิเศษ ฯ ได้ออกไปแนะแนวการศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม. 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ม. 4 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MST) ม. 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม. 4 ทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากโรงเรียนต่าง ๆ อย่างดียิ่ง

ภูไททัวร์