ฉบับที่ 51 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

     วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2567 จากนั้นเป็นการส่งมอบตำแหน่งของคณะกรรมสภานักเรียนปี2566 ต่อปี 2567 โดยนายกฤตภัค โพธิ์ชัย ประธานนักเรียนปี 2566 เป็นตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนกล่าวความรู้สึก และส่งมอบเสื้อสูท ปลอกแขน แฟ้มงาน ให้กับ นายอดิเทพ จองบุดดี ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2567 พร้อมกล่าวรับตำแหน่ง (งานสภานักเรียน โดยครูณัฐศักดิ์ การุณ และครูพิมจันทร์ อุ่นทะยา ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน) ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์