ฉบับที่ 44 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

     วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน-ตรุษเวียดนาม ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวันตรุษจีน-ตรุษเวียดนาม ได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน มีการแสดงออกในทางที่ดีและถูกต้อง ในการนี้รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนได้ร่วมในกิจกรรมตรุษจีน-ตรุษเวียดนามในครั้งนี้ด้วย โดยมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมของนักเรียนแผนการเรียนจีน-อังกฤษ, เวียดนาม-อังกฤษ, เกาหลี-อังกฤษ, ญี่ปุ่น-อังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และมีการแสดงเชิดสิงโตกินส้มอวยพร เชิดสิงโตปล่อยป้ายมงคล ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์