ฉบับที่ 42 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

     วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 138 ราย ในการนี้ นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ และนายวีระวัฒน์ จุดดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ฯ และกลุ่มงานแนะแนว คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมรับมอบทุนการศึกษา ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์