ฉบับที่ 41 วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

     วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเข้าค่าย “ค่ายสังคมอุดมปัญญา” กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน และนักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง จำนวน 10 คน โดยมีนายนะกะวี ด่านลาพล วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ในการนี้นางบุษกร ศรีระดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์