ฉบับที่ 40 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

     วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกลและกิจกรรมสูทกรรม สำหรับยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการนี้นายวีรวัฒน์ จุดดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและกิจกรรมสูทกรรม ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ค่ายยุวกาชาดโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์