ฉบับที่ 342/2565 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

   ระหว่างวันที่ 23, 26-28 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2565 “ธาตุนารายณ์เกมส์ 2022” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความสมัครสมานสามัคคีและนักเรียนใช้ทักษะด้านการกีฬาแสดงความมีน้ำใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการนี้ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 คณะสี สีแดง สีชมพู สีแสด สีเขียว และสีม่วง ประเภทกีฬาในการจัดการแข่งขันดังนี้ บาสเกตบอล เซปักตระกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส เปตอง กรีฑา แบดมินตัน และกีฬา E-Sport  ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภูไททัวร์