ฉบับที่ 338/2565 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

   วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 งานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมยืมปุ๊บ…รับโชค กิจกรรมตอบปัญหานาทีทอง ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาส หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  กิจกรรมนิทรรศการวันคริสต์มาส D.I.Y. ที่คั่นหนังสือจากไม้ไอติม ในงานมีนักเรียนให้ความสนใจอย่างมาก โดยมีของรางวัลหลากหลายอย่างมามอบให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมยอดนักอ่าน (The Best Reader Award) ซึ่งเป็นการบันทึกการอ่านของครูและนักเรียนเพื่อส่งเข้ารับรางวัลจากสมาคมห้อสมุดแห่งประเทศไทย โดยมีผู้อำนวยการ ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมบันทึกการอ่านและให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์