ฉบับที่ 33 วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 257 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอแม็ท ( A-Math) ในโครงการแข่งขัน เอแม็ท ครอสเวิร์ด ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยเกียรติยศ นายยกเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผลการแข่งขันมีดังนี้
     รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
     1. เด็กชายอธิคม ข่วงทิพย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน เอแม็ท ( A-Math) รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
     2. เด็กชายวชิรพงศ์ สมโภสา ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขัน เอแม็ท ( A-Math) รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
     3. เด็กหญิงทานตะวัน เกษโสภา ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขัน เอแม็ท ( A-Math) รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
     4. เด็กชายวรัญญู ขุนศรี ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขัน เอแม็ท ( A-Math) รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

     รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
     1. นางสาวกชพรรณ ขุนศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน เอแม็ท ( A-Math) รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
     2. นาวสาวสุกัลยา ภูธรเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน เอแม็ท ( A-Math) รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
     3. นายปฎิภาณ วรรณคีรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน เอแม็ท ( A-Math) รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
     ครูผู้ควบคุมดูแล
     1.นางพิสมัย แว่นพิมาย
     2.นางสาวลัดดาวรรณ ก้อนวิมล
     3.ว่าที่.รต.วัชระ วรรณคีรี
     4.นางสาวทัศณีย์ ตองตาสี
     5.นางนัฎฐา สุวรรณชัยรบ
     6.นางสาววรัญญา สายตรี
     7.นางสาวมยุรา ขันโท
     8.นางสาวกาจนาวดี ผาลี
     ในโอกาสนี้ นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับนักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์