ฉบับที่ 321/2565 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา09.00 น

  วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น  ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และว่าที่พันตรี สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ให้การต้อนรับ พันโทเปรมสันต์ รุจิตร ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่29 พร้อมด้วย พันตรีวันชัย บุญบรรจง พันตรีสุรพงษ์ สุพรรัตน์
และร้อยโทอภิรักษ์ เคนไชยวงค์ นำกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.สมใจ. อุดมศรี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมทั้งให้ความอนุเคราะห์การใช้อาคารอเนกประสงค์ในการประชุม ผกท.มทบ.29 และให้ใช้ อาคาร 5 เพื่อสอบทฤษฎีของ นศท.ชั้นปีที่3 ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์