ฉบับที่ 30 วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567

     วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 ตัวแทนครูผู้นำยุวกาชาดโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำยุวชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์