ฉบับที่ 3 วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

     วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดประเมินสื่อและนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของทุกมหาวิทยาลัย ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 67 คน ในการนี้ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสื่อและนวัตกรรม ฯ พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมประเมินสื่อและนวัตกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ลานเวทีใต้ถุนอาคาร 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์