ฉบับที่ 269 วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

     วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 6/2566 เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตามข้อราชการ พร้อมกันนี้รองผู้อำนวยการทั้ง 4 กลุ่มงานได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ในการนี้งานส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล มอบของที่ระลึกสำหรับคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ และวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มอบช่อดอกไม้ให้แก่ครูมาบรรจุใหม่และพนักงานราชการย้าย มีนายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นผู้มอบ โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์