ฉบับที่ 268 วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

     วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นางบุษกร ศรีระดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการจัดการทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ โดยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นสนามสอบในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์