ฉบับที่ 267 วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

     วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นายธนปรกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ งานแนะแนวและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ให้การต้อนรับนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอเมืองสกลนครและคณะ ในการลงพื้นที่ติดตาม ผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายทุนการศึกษาของนายอดิเทพ จองบุดดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/S นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ .ห้องประชุม 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์