ฉบับที่ 265 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

     วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนหญิงชั้น ม.1- ม.6 ทุกคน ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีน HPV มีศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (นาเวง) ออกมาให้บริการ โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่รับวัคซีน HPV ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์