ฉบับที่ 264 วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

     วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) และคณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ให้การต้องรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์