ฉบับที่ 258/2565 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

     วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นางบุษกร ศรีระดา และนายวิชิต  ประทัยเทพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับดร.สมใจ  อุดมศรี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์