ฉบับที่ 255 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

     เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ และร่วมสวดภาวนาพิธีปลงศพ ยอห์น สุริวงค์ ทองวงศ์ษา ซึ่งเป็นคุณพ่อของนางพรทิพย์ ทองวงศ์ษา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยามอบหมายให้นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ ยอห์น สุริวงค์ ทองวงศ์ษา ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และเคลื่อนศพไปที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ ท่าแร่

ภูไททัวร์