ฉบับที่ 252 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

     เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมวางหรีดเคารพศพ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่สัมฤทธิ์ วิลาชัย ซึ่งเป็นคุณแม่ของนางนิตยา ยี่สารพัฒน์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยามอบหมายให้นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่สัมฤทธิ์ วิลาชัย ณ วัดป่าภูธรพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์