ฉบับที่ 248 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

     วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียนและคณะครูที่ปรึกษานักเรียนทุกระดับชั้น ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.สมภาร ขันเงิน รอง.ผกก.ฝ่ายปราบปราม สภ.เมืองสกลนคร พร้อมทีมงานที่มาให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด/ป้องกันการทะเลาะวิวาท /วัตถุอันตราย ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์