ฉบับที่ 241 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

     วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานสืบไป และเพื่อทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนา ให้มั่นคงตลอดไป ในครั้งนี้ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเป็นจำนวนเงิน10,000บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมต่อยอดเพิ่มอีก 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ณ วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์