ฉบับที่ 26 วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

   วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/EP ร่วมวางหรีดเคารพศพงานบำเพ็ญกุศลศพนางสาวประภากร ธีระนุกูล ซึ่งเป็นคุณแม่ของเด็กหญิงกมลชนก ฝอยทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/EP และมอบเงินร่วมทำบุญในนามสมาคมครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ บ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์