ฉบับที่ 231 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

     ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 นายอัษฎายุท โพธิ์นอก หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MST) ระดับม.ต้น พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/S เดินทางไปศึกษาดูงานวิจัยและศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี

ภูไททัวร์