ฉบับที่ 228/2565 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

     วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ นางสาวนันทิดา นาโควงค์ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 คือ

นายกฤตภัค โพธิ์ชัย เข้ารับทุนการศึกษา ทุนนิธิพระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 โดยมีนางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์