ฉบับที่ 215 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

     วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ ว่าที่พ.ต. สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรและฟังธรรมจากหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฑ และร่วมถวายปัจจัยของโรงเรียนจำนวน 4,699 บาท สมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาล ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์