ฉบับที่ 22 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567

     นางสาวพิมจันทร์ อุ่นทะยา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำนักเรียนวงโปงลางมูนมังอิสานและนักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงของนักเรียน และการแสดงชนเผ่า ในงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 72 ในการนี้มีนางพิไลวรรณ สีหามาตย์ และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมชมการแสดงและให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์